Документи

Необходими документи и начин за прием на пациенти.

.

 • Лична карта
 • Лична амбулаторна карта при необходимост от болничен
 • По Клинични пътеки
 • За да постъпите по КП при нас е необходимо да носите:
 • I вариант
  Направление за хоспитализация, издадено от ОПЛ, специалист от МБАЛ провел лечението, придружено от амбулаторен лист + епикриза от пролежаване в болница с давност до 1 мес. след изписването, в която изрично е упоменато, че имате нужда от рехабилитация в болнични условия.
 • II вариант
  Направление за хоспитализация издадено от специалист физиотерапевт, придружено от амбулаторен лист, от който е видно, че Вие сте правили физиотерапия в извънболничната помощ, но има необходимост от продължаването и в болница + образни изследвания с давност до 2 година или ЕМГ изследване с давност до 6 месеца.
 • Свободен прием: 60 лв. на ден.
 • За резервация и допълнителна информация тел.: 0879 400085
 • При постъпване е необходимо да носите лична карта и актуална медицинска документация, с която разполагате – епикризи, наличие – Решение на ТЕЛК, рецептурна книжка, лична амбулаторна карта – при издаване на болничен лист.

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ​

За допълнителна информация относно как бихте могли да постъпите в Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация Полски Тръмбеш по клинична пътека.

ПАЦИЕНТИ С УВРЕЖДАНИЯ​

По Програма за социално подпомагане за балнеолечение и рехабилитация на инвалиди с инвалидност над 90 %, с или без придружител „СБПЛР Полски Тръмбеш“ осигурява...

СВОБОДЕН ПРИЕМ​

За да постъпите в СБПЛР Полски Тръмбеш е необходимо първо да си направите резервация: телефон за резервации: 0879 400085 дежурен телефон: 0879 400083