Свободен прием и прием на пациенти с увреждания

Свободен прием

 • Комплексна здравна услуга /КЗУ/:
 1. Цена: 70 лева. Включва:
 • хранене;
 • нощувка;
 • до 3 броя медицински процедури на ден.
 1. Цена: 80 лева (VIP пакет). Включва:
 • хранене;
 • нощувка – настаняване в стая с две легла със собствен санитарен възел, TV и климатик;
 • необходимият брой медицински процедури (до 6 броя дневно).

Прием на пациенти с увреждания

ПРОГРАМА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

По Програма за социално подпомагане за балнеолечение и рехабилитация на инвалиди с инвалидност над 90 %, с или без придружител „СБПЛР Полски Тръмбеш“ осигурява:

 • Настаняване в болницата за престой , с или без придружител;
 • От три до седем процедури дневно в зависимост от здравословното състояние на пациента;
 • Разходооправдателни документи за пациента и придружителя.

Цената на комплексната здравна услуга за периода от 6 дни е 420,80 лв., която се възстановява от РД Социално подпомагане по местоживеене.

 • Лицата имащи права на придружител на пациент с увреждания ползват същото основание за добавка;
 • Добавката се ползва, когато не се получава на друго основание.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Медицинско направление /бланка на МЗ № 119- в два екземпляра/ издадено от лекуващия лекар /или специалист;
 • Пълна медицинска документация включваща: епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и др. /при необходимост/;
 • Решение на НЕЛК/ТЕЛК/за временна или трайна нетрудоспособност/ако има такова/;
 • За пациенти над 70 годишна възраст – кардиологичен статус за показаност от личен лекар или кардиолог, актуализиран преди датата на постъпване/.