Оставете се в ръцете на нашия екип професионалисти

Специализирана болница за продължително лечение и
рехабилитация (СБПЛР) „Минерални бани“ – Полски Тръмбеш е високо технологична болница за физикална и рехабилитационна медицина. СБПЛР предлага лечение на лица, нуждаещи се от продължително възстановяване на здравето и лица с хронични заболявания, изискващи грижи и поддържане на задоволително телесно и психическо състояние, рехабилитация на лица, нуждаещи се от физикална терапия, моторна и психична рехабилитация, балнео- и климатолечение.

ПРОЦЕДУРИ​

Ние разполагаме и прилагаме т.нар. преформирани физикални фактори чрез най-съвременни, високо технологични апарати.

ТЕЛЕМЕДИЦИНА

Една от малкото болници в България, в която кардиолози наблюдават сърцето на пациента в реално време.​

IMG-20200922-WA0000-1024x576

КОНТАКТ

Телефон за резервации: 0879 400085
Дежурен телефон: 0879 400083
Е-mail: mineralnibanipt@gmal.com

Харта на пациента

Всеки пациент, потърсил медицинска помощ, има право:

  1. Да получи своевременна, достатъчна и качествена медицинска помощ, независимо от пол, възраст, етническа принадлежност, религиозни убеждения и културно равнище.
  2. Да знае името на лекаря, който го лекува.
  3. Да бъде информиран за характера на заболяването и за смисъла на необходимата рехабилитация и лечение.
  4. Да бъде лекуван чрез утвърдени лечебни методи и средства и използване на технически изправна апаратура, а съпътстващите грижи да се прилагат с необходимата вещина, внимание и уважение.
  5. Да се гарантира тайната на данните за болестното му състояние.
  6. Да бъде запознат с Правилника за вътрешния ред на болничното заведение и с правата и задълженията си като пациент.
  7. Да прави оплаквания пред болничната администрация или пред по- висши инстанции, когато правата му посочени в тази харта са нарушени.
  8. На индивидуална физикална терапия и рехабилитация, съобразена с рехабилитационния му потенциал.
  9. На достъп до висококачествени здравни услуги на базата на спецификацията и спазване на точните стандарти.