Екип

Болницата разполага с екип от професионалисти с дългогодишна практика.

Д-р Пламен ЛАКОВ
управител

Специалност:
Физикална и рехабилитационна медицина

Д-р Иван ЧЕРНЕВ
и. д. управител

Специалност:
Неврология
Специалист по мануална терапия
Клинична електромиография (ЕМГ)

Д-р Диана АНГЕЛОВА
нач. отделение Продължително лечение

Специалност:
Вътрешни болести
Кардиология

Д-р Десислава ДИМИТРОВА
лекар

Специалност:
Физикална и рехабилитационна медицина
Акупунктура, класическа електродиагностика и лазертерапия

Д-р Анелия ХРИСТАКЕВА
нач. отделение ФМР

Специалност:
Физикална и рехабилитационна медицина
Акупунктура, класическа електродиагностика и лазертерапия

Пенка ДЕНЧЕВА
гл. мед. сестра

Бакалавър - "Управление на здравни грижи"
Магистър - "Здравен мениджмънт"