Галерия – гр. Полски Тръмбеш

Стаи и общи помещения (Полски Тръмбеш)

Кабинети и медицинско оборудване (Полски Тръмбеш)