Заболявания

Показания за лечениe

 • Болест на PARKINSON;
 • Множествена склероза;
 • Последици от от мозъчно-съдова болест – мозъчен инфаркт и др.;
 • Моноплегии на долни и горни крайници;
 • Последици от травми на ЦНС;
 • Последици от възпалителни заболявания на ЦНС;
 • Функционални нервни заболявания – невроза и неврастения.
 • Полиневропатии – вегетативна, диабетна и токсични полиневропатии;
 • Дискова херния и дископатии с невралгии;
 • Наследствени, идиопатични, медикаментозни и възпалителни невропатии;
 • Невралгия на лицевия нерв;
 • Увреждане на нервни коренчета и плексуси – цервикален, брахиален, гръдни коренчета, лумбален;
 • Увреждане на лумбо-сакралния плексус;
 • Мононевропатии на горен крайник – синдром на карпален канал, увреждания на медианния, лакетния и лъчевия нерви;
 • Мононевропатии на долен крайник – увреждане на бедрения, седалищния, фибуларния и тибиалния нерви;
 • Мононевропатии на долен крайник – увреждане на бедрения, седалищния, фибуларния и тибиалния нерви;
 • Последици от травми на горен и долен крайник;
 • Други неврити и парестезии;
 • Радикулити;
 • Травми на периферни нерви.
 1. Дегенеративни заболявания:
 • артрозна болест: спондилоартроза, остеохондроза, омартроза, артроза на лакетна става и на малките стави на ръцете и краката, коксартроза, гонартроза.
 1. Възпалителни заболявания на ставите, околоставните и меките тъкани:
 • ревматоиден артрит;
 • подагрозен артрит;
 • псориатичен артрит;
 • болест на Бехтерев;
 • артрити при колагенози и други заболявания;
 • миозити;
 • бурсити;
 • периостити;
 • периартрити;
 • инсерционити.
 1. Tравматични увреждания и техните усложнения:
 • фрактури и постфрактурни състояния;
 • дисторзии, луксации;
 • синдром на Зудек;
 • лезии на менискуси и увреди на капсулолигаментарния апарат и постоперативните им състояния;
 • други заболявания: сколиоза, кифоза, спондилолистеза, остеопороза – възрастова и след операции и имобилизации.
 1. След прекаран инфаркт на миокарда
 2. След хирургични интервенции
 3. В СБПЛР Полски Тръмбеш за пациенти с кардиологични проблеми се извършва онлайн наблюдение 24ч от телемонироринг
 • когато сте преживяли припадък, имате внезапно „причерняване пред очите“, епизоди на внезапен световъртеж, обща слабост и задух.
 • когато имате чести епизоди на сърцебиене, приружено от обща слабост, световъртеж и задух.
 • когато имате чести епизоди на „прескачане“ в сърдечната дейност.
 • когато имате чести епизоди на болка в гърдите.
 • когато наскоро сте приживяли кардиологична интервенционална процедура/имплантация на стент или електрофизиологично изследване/ или кардиохирургична оперативна интервенция.
 • когато при Вас е установен вроден или придобит сърдечен порок, преди или след корекция.
 • когато сред ваши роднини е била регистрирана внезапна сърдечна смърт в млада възраст.
 • когато сред ваши роднини има член с имплантиран електрокардиостимулатор или кардиовертер – дефибрилатор.
 • когато е налице фамилна обремененост с ранна изява на исхемична болест на сърцето.
 • когато при Вас е налице дългогодишна АХ, дислипидемия , захарен диабет.
 • когато имате проблеми с дишането или дихателни проблеми по време на сън.
 • когато при Вас е налице известно сърдечносъдово заболяване и ви предстои несърдечна хирургична интервенция.
 • когато наскоро сте преживяли общохирургична интервенция с висок риск от сърдечно – съдови и белоробни усложнения в ранния период на възстановяване.
 • когато нямате оплаквания, но упражнявате екстремни видове спорт или вашата професия е свързана с отговорност за живота на много други хора.
 1. Пирамидната форма се разделя на хемиплегична, диплегична, двоийнохемиплегична:
 • Хемиплегичната форма е най-честа. Първите прояви са около 5-месечна възраст. Характерни за нея са едностранните двигателни нарушения, като ръката е засегната по-силно от крака. Наблюдават се намален мускулен тонус, повишена мускулна сила (повече в мускулите сгъвачи на горния крайник и разгъвачите на долния крайник), патологични рефлекси (болестно отклонение на рефлексите), атрофии, атетозни движения. Прохождането е забавено и се наблюдават огнищни епилептични припадъци;
 • Диплегична форма. Двигателното нарушение е в долните крайници, които са в поза като „ножица”. Характерно е наличието на оживени сухожилни рефлекси, както и на клонуси на стъпалата. Болните са с нормално развит интелект;
 • Двойнохемиплегична форма. Диагнозата се поставя рано. Новородените са сънливи, имат епилептични припадъци от първите дни след раждането, не могат да си изправят главата, сукането и гълтането са затруднени, наблюдава се микроцефалия, кривогледство и изоставане в интелекта.
 1. Екстрапирамидна форма. Представлява тежко двигателно нарушение, характеризиращо се с променлив (повишен или понижен) мускулен тонус и неволеви движения. Наблюдават се атетозни хиперкинезии към края на първата година. Те са спонтанни и могат да бъдат провокирани от шум или докосване. Обхващат мускулите на лицето и крайниците. Децата са с нормално психично здраве;
 2. Церебеларна форма. Характерни за тази форма са мускулна хипотония, атаксия при опит за сядане. Детето прохожда към 3-4 годишна възраст и има патологични рефлекси и говорни смущения.

* След първично постъпване се изготвя годишен план за терапевтично поведение с което пациента може да постъпва в болницата за рехабилитция 12 пъти годишно без да надхвърля 120 дни.

Общи противопоказания

За лечение в СБПЛР Полски Тръмбеш не могат да постъпят за лечение хора попадащи в следните следните категории и боледуващи от следните заболявания:

 • Злокачествени новообразувания – всички стадии
 • Белодробна туберкулоза – активна форма всички стадии
 • Епилепсия и други неизяснени припадъци – всички видове
 • Сърдечна недостатъчност – ІІ-ри и ІІІ-ти стадий- декомпенсирана форма
 • Oстри възпалителни и инфекциозни заболявания
 • Kожни инфекции и венерически заболявания
 • Заболявания в остър стадий
 • Декомпенсирани сърдечно-съдови и белодробни заболявания, които имат нужда от активно лечение
 • Неовладяна хипертонична болест
 • Психични заболявания
 • Чести и обилни кръвоизливи от различно естество – до 6 месеца от кръвоизлива
 • Остри фебрилни състояния с уточнена или неуточнена етиология
 • Открити рани
 • Тромбофлебити
 • Чернодробна цироза с асцит
 • Бременност – патологична и нормална след 4-ия месец
 • Тиреотоксикоза – при липса на терапевтична ремисия
 • При бъбречно-урологични заболявания – остра бъбречна недостатъчност и напреднала хронична бъбречна недостатъчност
 • Хронични заболявания в стадии на обостряне
 • Напреднал стадий на дихателна, сърдечно-съдова, бъбречна и чернодробна недостатъчност
 • Хронична исхемична болест на сърцето с ритъмни и проводни нарушения
 • Субакутен стадий на миокарден инфаркт и нестабилна стенокардия
 • Състояние след остър миокарден инфаркт – І –ви стадий (остра форма)